select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989
Khách sạn Vân Long
Giá: Từ: 450.000VNĐ
Địa chỉ: 801, Đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tel: (033) 3862253; Fax: (033) 3864143.
Email: vanlonghtqn@yahoo.com
Khách sạn Biển Đông
Giá: Từ: 400.000VNĐ
Địa chỉ: Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: (033)3.846677
Email: biendonghtqn@hn.vnn.vn
Website: vinacoaltour.com.vn